מרום תעופה
בית אל על
בן יהודה 32 ת"א
טל: 6219219 03
פקס: 6203393 03

info@travel2japan.co.il